UČÍME SE POSLOUCHAT

Hudební kurs „Učíme se poslouchat“ ukazuje prostřednictvím různé interpretace známých písniček funkci jednotlivých hudebních nástrojů v hudební skupině. Je zaměřen především na rozvoj schopnosti vnímání melodie, rozvoj rytmického cítění a na umění poslouchat. Vysvětluje a prakticky ukazuje několik základních pravidel, díky jejichž znalosti by se měl poslech hudby stát pro děti zábavnější a případně je i přivést k aktivnímu zájmu o hudbu. Během ukázkového koncertu se děti mohou aktivně zapojit a rozvíjet své hudební vnímání.

Program kursu je postaven tak, aby nebyl náročný na technické zajištění a bylo možné ho realizovat v improvizovaných podmínkách na půdě školy (v tělocvičně, v jídelně, ve třídě apod.). Kurs je připraven pro malé i větší skupiny žáků - podle dispozic školy - ideální je spojení tříd jednoho ročníku dohromady, kdy je možné modifikovat obsah představení s ohledem na věk dětí. Délka celého představení je 45 min., aby ho bylo možné co nejlépe koordinovat s rozvrhem školy. Jako suvenýr dostanou děti na závěr koncertu pracovní list připomínající tématiku kursu.